AKTIVITY 2018

Január - október 2018 v kocke :

Krištáľové krídlo za rok 2017 v kategórii Filantropia, od roku 2018 člen poroty v kategórii Filantropia
Zvolený za prezidenta AOZPO SR
Zvolený za člena Rady Vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
Prijatie u prezidenta SR Andreja Kisku
Príhovor k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
Účasť na sneme Únie miest Slovenska

Bratislavský samosprávny kraj
5 zasadnutí zastupiteľstva BSK
20 zasadnutí komisii BSK (finančná, kultúrna, komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo)
4 zasadnutia Výboru pre otázky zamestnanosti

MČ Bratislava - Ružinov
Návšteva ZŠ Vrútocká v zriaďovateľskej pôsonosti MČ Ružinov

14 návštev zariadení v pôsobnosti BSK (Spojená škola Tokajícka, Divadlo Aréna, Divadlo Ludus, 2x Nová cvernovka, DSS Gaudeamus, DSS a ZPS Rača, 2x SOŠ Ivánska Cesta, Gymnázium I. Horvátha, SOŠ Ivanka pri Dunaji, kaštieľ v Modre, DSS a ZPS Pezinok a Hestia) a účasť na podujatí Pocta Slobode

Oblasť ŤZP/MVO : Zasadnutie Rady Vlády SR pre MNO, Otvorený list predsedovi Vlády SR, Stretnutie Komory MVO s ministerkou D. Sakovou, Zasadnutie Výboru pre osoby s ŤZP, účasť na Výbore NR SR pre sociálne veci, zhromaždenie Spoločne pre nezávislý život, 2x pracovná skupina pre komunitný plán sociálnych služieb hl. m. Bratislavy, prerokovanie pripomienok k eParkovaniu ŤZP, Pracovná skupina k problematike zisťovania štatistických údajov osôb s ŤZP,)

13 konferencii, prednášok, workshopov a besied
11 podujatí s OZ Imobilio
11 relácii či rozhovorov pre médiá (Cesta RTVS, Chodíme pešo, denník Pravda, časopis Jednota , časopis .týždeň , Hospodárske Noviny, Občan za dverami, Rádiožurnál SRo, Rádiožurnál SRo2 , Teraz.sk/TASR, TA3 - Cesta do života)
4 vzdelávacie aktivity (LLM, Politická akadémia, Kresťan v politike, Power Days)
1 divadelné predstavenie Maratón
1 tábor pre mládež a dorast

 

AKTIVITY V OBDOBÍ JÚL 2018 - JANUÁR 2019

Ďalšie aktivity (november 2018 - január 2019, neúplné) :

21.-23.01.2019. Zasadnutia finančnej komisie, kultúrnej komisie a komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci BSK

16.01.2018. Návšteva DSS Kampino v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK / účasť na konferencii "Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území Bratislavského samosprávneho kraja" / hosť v debate v TV Bratislava so starostkou Starého mesta

14.01.2018 Menovaný za poradcu starostky mestskej časti Bratislava - Staré mesto Zuzany Aufrichtovej pre sociálne veci

12.01.2019. Ples v Opere 2019

14.12.2018. Zasadnutie zastupiteľstva BSK

10.12.2018. Slávnostné ustanovujúce zastupiteľstvo MČ Ružinov

04.12.2018. Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

10.11.2018. Komunálne voľby 2018 - zvolený za poslanca MČ Ružinov (v obvode Trnávka)

3.11.2018. Divadelné predstavenie Spoveď II., Divadlo Malá scéna STU. Bratislava

25.-28.2018. Politická akadémia. Expertný nadstrannícky vzdelávací program. Lektori Iveta Radičová, Mirek Topolánek, Marek Maďarič, Marie Stracenská, Zuzana Wienk, Ondrej Gažovič a iní. Organizuje IPEV v Trenčíne.

24.10.2018. Relácia "Cesta do života" o vzdelávacom, rehabilitačnom a výskumnom centre IMOBILIO, Televízia TA 3

23.10.2018. Zasadnutie Rady školy, SOŠ Ivánska cesta v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

22.-24.10.2018. Zasadnutia finančnej komisie, kultúrnej komisie a komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci BSK

19.10.2018. Dobrovoľnícky deň IMOBILIO a Grafton Recruitment. Dokončovacie práce v centre IMOBILIO, Bratislava

16.10.2018. Účasť na zastupiteľstve MČ Ružinov

16.10.2018. Zdraví ľudia sa častokrát zaoberajú zbytočnosťami - profilový rozhovor pre portál Teraz.sk/TASR

10.10.2018. Návšteva ZŠ Vrútocká, MČ Ružinov 

04.10.2018. Návšteva DSS a ZPS Pezinok a Hestia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

02.10.2018. Účasť na pracovnej skupine k problematike zisťovania štatistických údajov osôb s ŤZP, MPSVaR Bratislava

29.9.2018. Oficiálny začiatok predvolebnej kampane na mestského a ružinovského poslanca, Ružinovské hodové slávnosti.

29.9.2018. Dobrovoľnícky deň IMOBILIO a LIDL Slovensko, vysprávky omietok, vysprávky malieb, IMOBILIO, Bratislava.

26.9.2018. Rádiožurnár SRo. Rozhovor k bezbariérovosti verejných budov a priestranstiev.

24.9.2018. Účasť na konferencii o reforme polície na Slovensku, autor reformy plk. Mgr. Branislav Diďák, hotel LOFT, Bratislava.

24.9.2018. 3. stretnutie pracovnej skupiny "Deti, mládež, rodina" v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb hl. mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2023 (ospravedlnený)

21.9.2018. Zasadnutie zastupiteľstva BSK

20.9.2018. Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti, ÚPSVaR Bratislava

19.9.2018. Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

18.9.2018. Nahrávanie rozhovoru pre Rádiožurnál SRo k problematike parkovania osôb s ŤZP

14.9.2018. Dobrovoľnícky deň IMOBILIO a Mercedes Benz. Maľovanie zárubní a osádzanie parapiet v centre IMOBILIO. V spolupráci s Nadáciou Pontis, Bratislava

13.9.2018. Verejné prerokovanie pripomienok k štúdii uskutočniteľnosti eParkovania ŤZP, Ůrad vlády SR, Bratislava

12.9. 2018. Stretnutie poroty Krištáľového krídla 2018, Bratislava

08.9.2018. Župná sobota - začiatok rekonštrukcie kaštieľa v Modre, varenie gulášu v Podunajských Biskupiciach, hody vo Vrakuni.

07.9.2018. Natáčanie relácie "Občan za dverami" pre RTVS

03.-05.9.2018. Zasadnutia finančnej komisie, kultúrnej komisie a komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci BSK

23.8.2018. Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti, ÚPSVaR Bratislava (ospravedlnený)

17.8.2018. Účasť na podujatí Pocta slobode / Tribute to freedom, Devín

16.8.2018. Natáčanie relácie "Cesta do života" Televízie TA 3 v priestoroch centra IMOBILIO

14.8.2018. Účasť na rokovaní miestneho zastupiteľstva Bratislava - Ružinov

7.8.2018. Zomrela prvá dáma lámajúca bariéry - časopis .týždeň o M. Orgonášovej

1.8.2018. Opustila nás Mária Orgonášová - tlačová správa AOZPO SR, správa TASR

26.7.2018. Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti, ÚPSVaR Bratislava (ospravedlnený)

23.7.2018. Rozhovor pre Hospodárske noviny s tématikou novely zákona o kompenzáciách (autorka P. Stanová)

19.7.2018. Otvorený list predsedovi Vlády SR Ing. Petrovi Pellegrinimu o stagnujúcom procese deinštitucionalizácie

12.7.2018. 2. stretnutie pracovnej skupiny "Deti, mládež, rodina" v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb hl. mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2023.

10.7.2018. Stretnutie komory MVO a členov Rady vlády pre MVO s ministerkou vnútra D. Sakovou, MV SR Bratislava

5.7.2018. SOM ŠŤASTNÝ ČLOVEK - rozhovor pre časopis .týždeň (autor Michal Oláh)

Úvod júla 2018 - Ž!WHAT - mládežnícko - dorastenecký tábor, jeden z leaderov campu, workshopy, aktivity

I. polrok 2018 v kocke :

Krištáľové krídlo za rok 2017 v kategórii Filantropia
Zvolený za prezidenta AOZPO SR 
Prijatie u prezidenta SR Andreja Kisku
Príhovor k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie

Bratislavský samosprávny kraj
4 zasadnutia zastupiteľstva BSK
14 zasadnutí komisii BSK (finančná, kultúrna, komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo)
3 zasadnutia Výboru pre otázky zamestnanosti
10 návštev zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (Spojená škola Tokajícka, Divadlo Aréna, Divadlo Ludus, 2x Nová cvernovka, DSS Gaudeamus, DSS a ZPS Rača, SOŠ Ivánska Cesta, Gymnázium I. Horvátha, SOŠ Ivanka pri Dunaji)

Oblasť ŤZP : Zasadnutie Výboru pre osoby s ŤZP, účasť na Výbore NR SR pre sociálne veci, zhromaždenie Spoločne pre nezávislý život, pracovná skupina pre komunitný plán sociálnych služieb hl. m. Bratislav
12 konferencii, prednášok, workshopov a besied
7 podujatí s OZ Imobilio
4 relácie či rozhovory pre médiá (Cesta RTVS, Chodíme pešo, denník Pravda, časopis Jednota)
4 vzdelávacie aktivity (LLM, Politická akadémia, Kresťan v politike, Power Days)
1 divadelné predstavenie Maratón

 

AKTIVITY V OBDOBÍ JANUÁR - JÚN 2018

29.6.2018. Zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, MPSVaR, Bratislava

26.6.2018. Zasadnutie Rady školy, Gymnázium Ivana Horvtha, Bratislava.

23-24.6.2018. Seminár Power Days, Hotel Holiday Inn, Trnava

22.6.2018. Konferencia Nezávislý život, Hotel Saffron, Bratislava

21.6.2018. Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti, ÚPSVaR Bratislava

19.6.2018. Zasadnutie Rady školy, SOŠ Ivánska cesta, Bratislava.

17.6.2018 - Hviezdy ďeťom 2017 - Hoss sport center Trenčín, OZ Imobilio ako pozvaný partner, prezentácia paralympijského športu boccia

15.6.2018. Zasadnutie zastupiteľstva BSK

14.6.2018. NEÚNAVNE KONAŤ DOBRO - rozhovor pre časopis Jednota (autorka Sabina Fojtíková)

8-9.6.2018. Naše Mesto 2018. Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. OZ Imobilio ako zúčastnený organizátor aktivity pre dobrovoľníkov.

8.6.2018. Zasadnutie XXIX. snemu Únie miest Slovenska, Hotel Devín Bratislava.

5.6.2018. Tvoj postoj rozhoduje. Prednáška v DELL Slovensko v rámci projektu Month of Heroes

29.5.2018. Návšteva DSS Gaudeamus v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, spoločne s vicežupanom M. Krippelom

26.5.2018. Kemp Kresťan v politike, Bojničky, pozvaný speaker v sekcii Príbehy z kampane

24.5.2018. "Výhody a riziká zamestnávania pre osoby s postihnutím", prednáška pre IBM Slovensko

24.5.2018. Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti, ÚPSVaR Bratislava (ospravedlnený)

23.-25.5.2018. Dobrovoľnícke dni Imobilio a Zurich Insurrance, maľovanie a stavebné práce v centre Imobilio.

21.-23.5.2018. Zasadnutia finančnej komisie, kultúrnej komisie a komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci BSK

19.5.2018. Karloveský majáles. Moderovanie Imobilio CUPu a programu za OZ Imobilio, spolu s Lujzou Garajovou Schramekovou, Bratislava

18.5.2018. Návšteva poslancov sociálnej komisie v DSS a ZPS Rača v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

16.5.2018. Brunch pri príležitosti poklepávania základných kameňov rekonštrukcie stredných odborných škôl (COVP), Ivanka pri Dunaji

15.5.2018. 1. stretnutie pracovnej skupiny "Deti, mládež, rodina" vrámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb hl. mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2023.

14.5.2018. Vyjadrenie pre denník Pravda k navrhovaným zmenám v oblasti kompenzácii ŤZP (odkaz na článok)

12.5.2018. Relácia Cesta RTVS o stavbe vzdelávacieho, rehabilitačného a výskumného centra IMOBILIO (odkaz na archív RTVS)

12.5.2018. Divadelné predstavenie Maratón, Divadlo bez zábran pri Male scéne STU, Bratislava

9.5.2018. Spoločne za nezávislý život - ešte je čas na zmenu. Zhromaždenie zástupcov MVO a ich asistentov pred NR SR za prijatie pripomienok občianskych združení do novely zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

3.5.2018. Mimoriadna komisia zdravotníctva a sociálnych vecí BSK

2.5.2018. Výbor NR SR pre sociálne veci. Okrúhly stôl k novele zákona č. 447/2008 o kompenzáciách, pozvaný hosť

1.5.2018. Podpora kultúry v Bratislavskom kraji. Diskusia za účasti župana J. Drobu, poslancov a odborníkov z oblasti kultúry, Nová cvernovka

27.4.2018. Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

26.4.2018. Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti, ÚPSVaR Bratislava

20.4.2018. Mimoriadna komisia kultúry a cestovného ruchu BSK

19.4.2018. Politická akadémia, slávnostné ukončenie vzdelávania spojené s odovzdávaním diplomov, Cafe Berlinka SNG

19.4.2018. Salon Vozickar.info, hotel Senec. Unikátna kombinácia výstavy, konzultácii a vzdelávania

9.-11.4.2018. Zasadnutia finančnej komisie, kultúrnej komisie a komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci BSK

11.4.2018. Microsoft NGO AWARDS, Nadácia otvorenej spoločnosti, účasť na workshope pre mimovládne organizácie, Bratislava

22.-25.3. 2018. Politická akadémia. Záverečná - šiesta časť vzdelávania. Lektori Ondrej Dostál, Radovan Pala, Pavol Žlinčík, Viktor Nižňanský, Miroslav Kollár, Peter Spáč a iní. Organizuje IPEV v Trenčíne, účastník vzdelávacieho programu.

21.3.2018. Príhovor k účastníkom 30. výročia Sviečkovej manifestácie, Hviezdoslavovo nám., Bratislava

16.3.2018. Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

13-14.3.2018. Konferencia "SOCIAL AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS – FULL PARTICIPATION OF PERSONS WITH DISABILITIES", Budapešť, Maďarsko

11.3.2018. Fotenie kampane na 2% z dane pre Imobilio, Imobilio a Laurinc Studio, Bratislava

1.3.2018. Prednáška na tému : "Why We Do What We Do : The Six Human Needs", Bratislava

22.-25.2.2018. Politická akadémia - piata časť vzdelávania. Prednášajúci Braňo Závodský, Lukáš Fila, Michaela Benedigová, Marie Stracenská a iní. Organizuje IPEV v Trenčíne, účastník vzdelávacieho programu.

21.2.2018. Zvolený za prezidenta AOZPO SR (Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR)

20.2.2018. Návšteva "Novej Cvernovky" so županom BSK Jurajom Drobom a poslancami kultúrnej komisie BSK

19.-21.2.2018. Zasadnutia finančnej komisie, kultúrnej komisie a komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci BSK

17.2.2018. Dobrovoľnícky deň IMOBILIO. Maľovanie priestorov študovne a rehabilitácie

10.2.2018. KAN Alumni víkend, KANx. Kolégium Antona Neuwirtha, keynote speaker

2.2.2018. Youthnet.cz / Konference mládeže Brno : Život křesťana v politice (není lehký), pozvaný speaker

30.1.2018. Prijatie u prezidenta SR Andreja Kisku k téme problémov ľudí so zdravotným postihnutím

25.1.-28.1.2018. Politická akadémia - štvrtá časť vzdelávania. Prednášajúci J.E Andy Garth, Katarína Neveďalová, David Lipka a iní. Organizuje IPEV v Trenčíne, účastník vzdelávacieho programu.

26.1.2018. Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

23.1.2018. Natáčanie relácie Cesta pre RTVS v priestoroch centra IMOBILIO

23.1.2018. Stretnutie s p. Petrom Kubom, spoluzakladateľom divadla LUDUS a školy LUDUS ako aj ďalšími pracovníkmi LUDUSu

21.1.2018. Galavečer Krištáľové krídlo v SND, laureát ocenenia za rok 2017 v kategórii Filantropia

18.1.2018. Návšteva Impact HUB Brno, stretutie so zakladateľom Impact HUBov v ČR Zdeňkom Rudolským. OZ Imobilio.

17.1.2018. Odpovede na otázky k problematike pešieho pohybu po mestách – rozhovor pre portál Chodíme pešo.

12.1.2018. Stretnutie s vedením Spojenej školy Tokajícka 24 v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

11.1.2018. Celoslovenské stretnutie kresťanských lídrov a poslancov "Naša voľba", Závažná Poruba.

8.-10.1.2018. Zasadnutia finančnej komisie, kultúrnej komisie a komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci BSK

27.12.2017 - 3.1.2018. Dovolenka (Slovensko, Srbsko)

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie