Čo mám nové

Čo práve robím :
KANDIDUJEM V PARLAMENTNÝCH VOĽBÁCH V STRANE ZA ĽUDÍ S ČÍSLOM 20

Samospráva : pôsobím ako poradca starostky MČ Bratislava - Staré mesto pre sociálne veci, som poslancom Bratislavského samosprávneho kraja a MČ Ružinov

Mimovládne organizácie : 17 rokov dobrovoľnícky pôsobím vo viacerých občianskych združeniach venujúcich sa ľuďom so zdravotným postihnutím alebo sociálnym znevýhodnením (prezident AOZPO SR, prezident OZ Imobilio, tajomník OZ Šport bez bariér, člen Divadla bez zábran)

Expertné a poradné orgány : Som členom viacerých poradných orgánov Vlády SR (Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Rada Vlády pre MNO) 

Január - október 2018 v kocke :

Krištáľové krídlo za rok 2017 v kategórii Filantropia, od roku 2018 člen poroty v kategórii Filantropia
Zvolený za prezidenta AOZPO SR
Zvolený za člena Rady Vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Prijatie u prezidenta SR Andreja Kisku
Príhovor k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
Účasť na sneme Únie miest Slovenska

Bratislavský samosprávny kraj
5 zasadnutí zastupiteľstva BSK
20 zasadnutí komisii BSK (finančná, kultúrna, komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo)
4
zasadnutia Výboru pre otázky zamestnanosti

MČ Bratislava - Ružinov
Návšteva ZŠ Vrútocká v zriaďovateľskej pôsonosti MČ Ružinov

14 návštev zariadení v pôsobnosti BSK (Spojená škola Tokajícka, Divadlo Aréna, Divadlo Ludus, 2x Nová cvernovka, DSS Gaudeamus, DSS a ZPS Rača, 2x SOŠ Ivánska Cesta, Gymnázium I. Horvátha, SOŠ Ivanka pri Dunaji, kaštieľ v Modre, DSS a ZPS Pezinok a Hestia) a účasť na podujatí Pocta Slobode

Oblasť ŤZP/MVO : Zasadnutie Rady Vlády SR pre MNO, Otvorený list predsedovi Vlády SR, Stretnutie Komory MVO s ministerkou D. Sakovou, Zasadnutie Výboru pre osoby s ŤZP, účasť na Výbore NR SR pre sociálne veci, zhromaždenie Spoločne pre nezávislý život, 2x pracovná skupina pre komunitný plán sociálnych služieb hl. m. Bratislavy, prerokovanie pripomienok k eParkovaniu ŤZP, Pracovná skupina k problematike zisťovania štatistických údajov osôb s ŤZP,)

13 konferencii, prednášok, workshopov a besied
11 podujatí s OZ Imobilio
11 relácii či rozhovorov pre médiá (Cesta RTVS, Chodíme pešo, denník Pravda, časopis Jednota , časopis .týždeňHospodárske Noviny, Občan za dverami, Rádiožurnál SRoRádiožurnál SRo2 , Teraz.sk/TASR, TA3 - Cesta do života)
4 vzdelávacie aktivity (LLM, Politická akadémia, Kresťan v politike, Power Days)
1 divadelné predstavenie Maratón
1 tábor pre mládež a dorast

AKTIVITY  : 

Ďalšie aktivity (november 2018 - január 2019, neúplné) :

21.-23.01.2019. Zasadnutia finančnej komisie, kultúrnej komisie a komisie pre zdravotníctvo a sociálne veci BSK

16.01.2018. Návšteva DSS Kampino v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK / účasť na konferencii "Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území Bratislavského samosprávneho kraja" / hosť v debate v TV Bratislava so starostkou Starého mesta

14.01.2018 Menovaný za poradcu starostky mestskej časti Bratislava - Staré mesto Zuzany Aufrichtovej pre sociálne veci

12.01.2019. Ples v Opere 2019

14.12.2018. Zasadnutie zastupiteľstva BSK

10.12.2018. Slávnostné ustanovujúce zastupiteľstvo MČ Ružinov

04.12.2018. Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

10.11.2018. Komunálne voľby 2018 - zvolený za poslanca MČ Ružinov (v obvode Trnávka)

3.11.2018.   Divadelné predstavenie Spoveď II., Divadlo Malá scéna STU. Bratislava

Prihlásenie