Čo mám nové

Čo práve robím:

MOTIVÁTOR : Od júla 2020 pôsobím ako motivátor v národnom projekte SME SI ROVNÍ.

Samospráva: pôsobím ako poradca starostky MČ Bratislava - Staré mesto pre oblasť sociálnych vecí,  som poslancom Bratislavského samosprávneho kraja a MČ Bratislava - Ružinov.

Mimovládne organizácie: 18 rokov dobrovoľnícky pôsobím vo viacerých občianskych združeniach venujúcich sa najmä ľuďom so zdravotným postihnutím alebo sociálnym znevýhodnením (momentálne ako prezident AOZPO SR, prezident OZ Imobilio, tajomník OZ Šport bez bariér, a člen Divadla bez zábran pri Malej Scéne STU)

Expertné a poradné orgány: Som členom viacerých poradných orgánov Vlády SR (Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Rada Vlády pre MNO)

 

Prihlásenie