Čo mám nové

Čo práve robím :

Samospráva : pôsobím ako poradca starostky MČ Bratislava - Staré mesto pre sociálne veci, som poslancom Bratislavského samosprávneho kraja a MČ Ružinov

Mimovládne organizácie : 17 rokov dobrovoľnícky pôsobím vo viacerých občianskych združeniach venujúcich sa ľuďom so zdravotným postihnutím alebo sociálnym znevýhodnením (prezident AOZPO SR, prezident OZ Imobilio, tajomník OZ Šport bez bariér, člen Divadla bez zábran)

Expertné a poradné orgány : Som členom viacerých poradných orgánov Vlády SR (Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Rada Vlády pre MNO) 

 

Prihlásenie